Πληροφορίες Αποστολής

Μεταφορικά βάσει όγκου

 

 

Όγκος [(ΜxΠxΥ)/1000]

Αττική εντός ζώνης *

Εκτός ζώνης

Λιγότερο από 250cm3

5

5

250cm3 έως 400cm3

Δωρεάν

8

400cm3 έως 500cm3

Δωρεάν

10

500cm3 έως 600cm3

Δωρεάν

13

600cm3 έως 1200cm3

Δωρεάν

16

Περισσότερο από 1200cm3

Κατόπιν συνεννόησης

Κατόπιν συνεννόησης

 

Πληροφορίες

 

Ο όγκος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος επί το πλάτος που επιλέχθηκε, επί το μέγιστο ύψος και όλο δια χίλια. Παράδειγμα (90 πλάτος x 180 μήκος x 19 ύψος) /1000 = 307,8 cm3

 

* Η Αττική εντός ζώνης της μεταφορικής μας υπολογίζεται περίπου στα 20km από την έδρα μας.

Τα μεταφορικά έχουν οριστεί σύμφωνα με τον Ταχυδρομικό σας κώδικα.