Όροι χρήσης

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος relaxstrom.gr

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο www.relaxstrom.gr το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΕΑΣ Μ.ΜΙΧΑΛΕΑΣ Π. ΜΙΧΑΛΕΑΣ Ι. Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «RELAX STROM» με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου, Βεργίνας 84, ΤΚ17341, με ΑΦΜ 999997361 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση www.relaxstrom.gr. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς η να ανανεώνουμε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνουμε αναγκαίο και να ενημερώνουμε τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω της σελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση πληρωμής και η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, το σταθερό σας τηλέφωνο (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε ) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Προϋπόθεση για την σύναψη σύμβασης παραγγελίας είναι να έχετε ενηλικιωθεί και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που η αγορά σας θα γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν επιπλέον ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του νόμου 7Απαρ. 1(β)Ν2472/97 με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά την διάρκεια που πραγματοποιείται η συναλλαγή αλλά σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (EDPS) εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό κατάστημα relaxstrom.gr αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θέματος των ασφαλών συναλλαγών καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται έχοντας πιστοποιητικό SSL(SecureSocketLayers) 128bit που εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δυο πλευρές ιστοσελίδα και (browser) του χρήστη. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ για την διεκπεραίωση των αιτήσεων σας. δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς η αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Καμία πληροφορία σας δεν χρησιμοποιείται από τρίτους και τηρείται το απόρρητο της συναλλαγής. Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της relaxstrom.gr δεν δημοσιοποιεί ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία θέτει προς πώληση τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για την περίπτωση της μη διαθεσιμότητα τους. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις η παραλείψεις τρίτων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες η πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την διάρκεια πρόσβασης τους στον δικτυακό τόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΙΧΑΛΕΑΣ Μ. ΜΙΧΑΛΕΑΣ Π. ΜΙΧΑΛΕΑΣ Ι. Ο.Ε.. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και των διεθνών συμβάσεων.

Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν τεχνικές βλάβες σε αυτόν ή στο δικτυακό τόπο της εταιρίας.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως και ακολουθείται από τους όρους του άρθρου 4 του νόμου Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύναψη σύμβασης παραγγελίας εξ αποστάσεως έχετε δικαίωμα να κάνετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και ιδιαιτέρως εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας.

Εγγυήσεις

Σε όλα τα στρώματά μας μπορείτε να δείτε την εγγύηση σε χρόνο που δίνουμε σε κάθε τύπο στρώματος που κατασκευάζουμε. Η εγγύηση μας δεν καλύπτει την φθορά των στρωματόπανων πέραν του πρώτου έτους σε όλους τους τύπους στρωμάτων. Επίσης σε οποιοδήποτε τύπο στρώματος μέσα στο 1ο έτος από την ημερομηνία αγοράς του στρώματος σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα πραγματοποιείται αλλαγή του στρώματος χωρίς απολύτως καμία χρέωση πέραν του κόστους μεταφοράς που βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται οποιοδήποτε παράπονο σε στρώμα ή ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή στρώματος η επικοινωνία του πελάτη μαζί μας είναι απαραίτητη . Αρχικά εάν αυτό είναι εφικτό , ερχόμαστε στο χώρο σας και βλέπουμε την κατάσταση του στρώματος που λόγω της εμπειρίας μας μπορούμε να σας δώσουμε άμεση απάντηση και λύση. Αν το στρώμα χρειαστεί επιδιόρθωση εφόσον η οποιαδήποτε ταλαιπωρία του στρώματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη , το κόστος της επιδιόρθωσης και των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση πέραν του κόστους μεταφοράς η επιδιόρθωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία μας.

Παρέχουμε την δυνατότητα απόσβεσης της αξίας των στρωμάτων μας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί έκπτωση στην αρχική τιμή των στρωμάτων και ο πελάτης έχει την απόδειξη αγοράς και παραλαβής του στρώματος από την εταιρεία μας.

Σε παράδειγμα αυτό σημαίνει ότι αν αγοράσατε ένα στρώμα με εγγύηση 10 ετών αξίας 560 euro από την εταιρεία μας και επιθυμείτε αλλαγή στο 7ο έτος τότε σας παρέχουμε έπτωση 168euro από την αρχική τιμή του στρώματος που επιθυμείτε να αγοράσετε. Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη και τις ανάγκες του.

Πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω E-SHOP

Η διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι εύκολη και ασφαλής. Εφόσον έχετε επιλέξει το η τα προϊόντα της αρεσκείας σας προσθέτοντας τα κάθε φορά στο καλάθι των αγορών (πατώντας κλικ στο κουμπί καλάθι) θα διαπιστώσετε ότι το καλάθι των αγορών σας θα εμφανίζεται με συνοπτικό τρόπο στο πάνω δεξιό τμήμα της οθόνης και θα ενημερώνεται συνεχώς. Μόλις ολοκληρώσετε τα ψώνια κάντε κλικ στο κουμπί «καλάθι αγορών» και στη συνέχεια ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Αγορά με δημιουργία λογαριασμού: Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και θα παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες σας. Θα σας ζητηθούν όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο fax εάν υπάρχει, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, χώρα και περιφέρεια. (Σημείωση όσα πεδία έχουν το * είναι υποχρεωτικά. Για την αγορά με δημιουργία λογαριασμού απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε και ένα προσωπικό κωδικό password o οποίος σε συνδυασμό με το e-mail θα σας παρέχει κάθε φορά πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
  • Αγορά ως επισκέπτης: Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθούν όνομα, επώνυμο email, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, χώρα και περιφέρεια.
Τρόποι πληρωμής

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στη περίπτωση αυτή ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να επιδεικνύει την ταυτότητα και την πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά. Δεχόμαστε όλες τις κάρτες. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη μέθοδο Secure Socket Layer (SSL).

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με δικαιούχο την ΜΙΧΑΛΕΑΣ Μ. ΜΙΧΑΛΕΑΣ Π. ΜΙΧΑΛΕΑΣ Ι. Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογαριασμού: 156 397060 41
IBAN: GR7301101560000015639706041
Δικαιούχος: ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

EUROBANK

αρ. Λογαριασμού: 0026-0033-20-0100037956
IBAN: GR4602600330000200100037956
Δικαιούχος: ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΜΙΧΑHΛ Β

Αφού επιλέξετε την επιλογή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και ολοκληρωθεί η παραγγελία σας καταθέστε σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με email στο sales@relaxstrom.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που αδυνατείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email με την ημερομηνία κατάθεσης, τον αριθμό της παραγγελίας, το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το που παραλάβουμε το αποδεικτικό θα δρομολογήσουμε την αποστολή. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει την κατάθεση εντός 2 εργάσιμων ημερών η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα επιβεβαιώνεται η παραγγελία σας από το σύστημα και αυτοματοποιημένα σας ενημερώνει για την λήψη της παραγγελίας. Κατά την διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας είναι πιθανόν να λάβετε κάποια email σχετικά με την πρόοδο της.

Υπαναχώρηση

Δεν έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση και να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε σε καμία περίπτωση γιατί όλα τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο για σας.

Επιστροφή

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο για περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά των ήδη αλλαγμένων προϊόντων δεν γίνεται. Το προϊόν προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς να είναι άθικτο και αχρησιμοποίητο.

Για τις περιπτώσεις που παρόλο τον ποιοτικό έλεγχο αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας. Δεν ευθυνόμαστε όμως για την φθορά των εμπορευμάτων μας από τα πρακτορεία μεταφορών.

Ακύρωση παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω και να αφαιρέσετε τις ποσότητες από το καλάθι των αγορών.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία και δεν έχετε ενημερωθεί ακόμα για την αποστολή της παραγγελίας μπορείτε να καλέσετε στο 210-9328108 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει να ακυρώσει την παραγγελία.

Τόποι παράδοσης προϊόντων και έξοδα αποστολής.

Το relaxstrom.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα.

Για τις αποστολές μας λόγω του όγκου των εμπορευμάτων χρησιμοποιούμε πρακτορεία μεταφορών κατόπιν υποδείξεως δική σας και σας ενημερώνουμε κατά την παραγγελία σας για το ακριβές κόστος της μεταφοράς εκτός αν έχετε οι ίδιοι συνεννοηθεί. Στο site μας αναρτάται μία ενδεικτική τιμή μεταφορά εντός του Ελλαδικού χώρου. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική που συνεργάζεται η εταιρία μας, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος διακίνησης είναι από 1 έως 10 ημέρες από την ημέρα που παραδίδουμε στο πρακτορείο.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί να επηρεαστούν οι χρόνοι παράδοσης. Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη παραγγελία σας παρακαλώ καλέστε μας στο 210-9328108 ή στείλτε email στο info@relaxstrom.gr

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι οι τελικές τιμές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών του. Όμως ο πελάτης δεσμεύεται κατά την παραλαβή του προϊόντος να καταβάλει το τίμημα που είχε το προϊόν κατά το χρόνο της παραγγελίας του.

Η πολιτική των τιμών μας είναι η ίδια σε όλα τα καταστήματα μας ωστόσο σε κάποια από τα προϊόντα μας ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές στις τιμές μεταξύ ηλεκτρονικού και φυσικού καταστήματος λόγω προωθητικής ενέργειας και αυτό ισχύει μόνο για τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και αποστολή στο χώρο σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τέτοιου είδους συμβάσεις είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.